Ülejõel, Kassilaiu pealinnas. Teine raamat. Meie kool nagu...