Emajõe ääres kasvanud. Kui jõgi oli...

Kui jõgi oli talvel vajalikul määral jääs, puhastati vastav ala ära ja puuriti-raiuti sinna üks auk. Olid erilised jääsaed, nendega lõigati ühesuurused jäätükid, pool meetrit laiad ja meeter pikad. Kalda äärest ei tohtinud jääd võtta, seal käidi ja sõideti – lapsed kelgutasid, seal läksid suusatajad Emajõge mööda ülespoole, mehed sõitsid regedega mööda jääd Palupõhja või Kvissentali napsu võtma. Seal sõitis ükskord auto jääauku.
/---/
Jää vedamiseks oli spetsiaalne madal kelk, kuhu sai püstiaetud jäätükid kõksti kukutada. Umbes neli-viis tükki läks neid kelgu peale, külmetusega hoiukohtadesse veeti jää hobustega kohale.