Bob Ellerhein. Emajõe kaldale asutatud...

Emajõe kaldale asutatud viisakas linnas on meie tähtsam hariduse allikas. Igalt poolt voolab noorsugu sinna rohkesti kokku, alamates ja ülemates koolides, iseäranis aga ülikoolis, suuremat haridust ja tähtsamaid teadusi otsima ja ennast agarasti mitmesuguste ametite ja tulevate kodaniku elunõuete vastu valmistama.

Teosest