Trepikoda. Meie Tartu kodus...

Meie Tartu kodus oli telefon. See oli erakordne, tolle aja maailmaime. Vaid väga tähtsatele ninadele oli niisugune luksus lubatud. Ma ei teagi, mis nipiga Valduril oli see õnnestunud, vist oli tal mingi hea sõber kuskil otsustajate ringis.

Teosest
lk 46