Aerudeta köisraudteel. Nüüd oli Alevi...

Nüüd oli Alevi uulitsal elu teine. Üks pereliige oli lahkunud ja Annal oleks pidanud hõlpsamaks minema. Tema muretsemistele ei tulnud aga lõppu. /---/ 12-aastane Konstantin käis suvel maalri õpipoisiks. Töö oli Tähe tänava mitmekordsete puumajade värvimine. Räästaaluse ja tornikeste värvimiseks seoti mitu redelit nööriga kokku, maaler käskis õpipoisil üles ronida. Esimese palga eest ostis poiss vorsti ja saia.

Asukoht teoses