Ja ongi kogu elu. Jälle on päevakorras...

Jälle on päevakorras punkt: olukorrast ühiselamus. Mida siin arutada? Need ja need toad on korrast ära, seal ja seal joodi, seal ja seal magati paaristikku voodites, seal ja seal lõhuti toole. Kolm kuud tagasi seesama „probleem“ arutusel, kasvatusprodekaani jutt oli sama, ainult mõnede tubade numbrid ja mõnede joomavendade-lõhkujate nimed olid teised.

Ja ikka tavalised küsimused: kus on komsomol? Kus ühiselamu nõukogu? Kus üliõpilaste omavalitsus? Miks korrarikkujaid ei saa stipilt maha, ühiselamust ja ülikoolist välja? Miks ei saa ühiselamusse korralikku palgalist valvurit?

Teosest