Ühe seenevana elupäevad. Tartu rahu aastapäeval...

Tartu rahu aastapäeval, 2. veebruaril 1988 teatas KGB Tartu osakond, et võtab selleks õhtupoolikuks oma valdusesse instituudi ruumid Vanemuise tn. 21 esimesel ja kolmandal korrusel; töötajail palutakse selleks ajaks lahkuda. Teine korrus kuulus maja omanikule, Tartu rajooni põllumajandusvalitsusele. Meie maja asus Tartu rahu hoone kõrval, oodata võis ei-tea-kui tormilisi sündmusi. Vaielda polnud seal midagi; palusin töötajail tänava-äärsetest ruumidest õrnemad aparaadid jms. ära viia, instituudi majandusmeestel aga valmistuda akende klaasimiseks, kui need kaagebeelasi nähes kividega puruks pillutakse. Mida ei toimunud.
Asukoht teoses