Kuldne aeg. Mina ja Mare...

Mina ja Mare õppisime Tartu ülikoolis eesti filoloogiat ja Juku õppis majandust. Ülikooli ajal elasime Marega ühes toas, aga nii, et mina käisin esimesel ja Mare viimasel kursusel. Ühikas oli tollal kord majas – naiste ühiselamusse pärast kella kümmet mehi ei lubatud, aga me olime esimesel korrusel ja – ei takista vallid, ei takista kraav – Juku tuli aknast.