Mässuline talv ja eesti kirjanikud. Aastatel 1902–1904...

Aastatel 1902–1904, kui Suits oli gümnaasiumiõpilane Tartus, oli ta paljude asjade algataja. Tema korjas ju kokku selle gümnaasiumiõpilaste ringi, mis pidi olema salajane. Sel ajal oli igasugune kooliväline ühistegevus kooliõpilastele keelatud. Aga nemad korraldasid Koidula mälestusõhtu ja Mihkel Veske mälestusõhtu, mille pärast Suits koolist välja visati. 1904. aastal sai ta siiski lõpetada gümnaasiumi. Ta astus Tartu ülikooli, sest sai Vene riigilt Šamajevi stipendiumi. Tal oli väga hea tunnistus, ta oli väga andekas inimene. /---/

Sotsiaaldemokraatlik organisatsioon oli Tartus kindlasti olemas. Selle kohta on Marta Lepa mälestused, Karl Asti mälestused.

Asukoht teoses