Vallaslaps. Eevi Altma abielu. Sihitud sammud on...

Sihitud sammud on toonud ta kesklinna. Seal on juba süüdatud suured, tänavate kohal kõlkuvad elektrilambid. Sügisehämarus on alustanud järjest tiheneva võrgu kudumist. Inimesed kiirustavad, risti-rästi üksteisest mööda sõeludes.