Sangar. Kui härrad olid...

Kui härrad olid siiski möödunud temale tähelepanu omistamata, tundis ta oma peos külma sillaketi lüli. Ta oli korduvalt neid lülisid lugenud, kuid ikka jälle arvu unustanud. Nüüd tal oli jälle tegevus. Mõne hetke pärast asus ta neid uuesti ükshaaval lugema. Nii tegi ta ringi ümber kivisilla kõnniteede ja libistas läbi peo kõik jämedad ja külmad kettide lülid. Siis teadis ta jälle kord lülide kogusumma!
Teosest
lk 23