Kui oli kevad. Ühel oktoobrikuu päeval...

Ühel oktoobrikuu päeval pühitses kool oma aastapäeva. See oli arvult seitsmes. Rahvasuus hüüti kooli ka Peeter Põllu gümnaasiumiks. Ligi kolmesajapealist õpilasperet nimetati Peeter Põllu plikadeks. Eesti haritud seltskond nägi selles noorte hulgas võrsuvat oma tulevikulootust. Oma aastapäeval, pidulikul silmapilgul ei olnud kool üksi. Juhtivamad tegelased seltskonnast koos õpilaste vanematega võtsid osa sündmusest. Eesti ajalehed avaldasid päevakohaseid artikleid ja pilte.
Asukoht teoses