Kui oli kevad. Väljaspool kooli saksa...

Väljaspool kooli saksa keele vastane meeleolu ei tõusnud koolis eneses küsimuseks. Juba esimesel ainetunnil andis õpetaja pikema seletuse selle kohta. Saksa keel on suure kultuurrahva emakeel. Ka eestlastel on kasulik seda õppida ja selle kaudu pääseda kesk-euroopa rikkalikkude vaimsete varasalvede juurde. Tõeliselt haritud inimene ei halvusta ühtegi võõrkeelt, vaid peab kõikidest kõige kallimaks oma emakeelt. Tartu tänavatel ja vürtspoodides oma ilusa emakeele asemel vigast saksa keelt kõnelejad on kultuurivaesed inimesed, keda nimetatakse „kadakateks“.
Asukoht teoses