Tartu piiskopkonna vaimulike haridustee. Tartu toomkoolist puuduvad...

Tartu toomkoolist puuduvad dokumentaalsed andmed. Friedrich Amelung ühineb Friedrich Georg von Bunge arvamusega, et kool asutati koolipoiste kasvatamiseks kirikulaulu tarvis kui mitte kapiitlist varem, siis vähemalt sellega üheaegselt. Seega enne 1250. aastat (Tartus hakati piiskopkonna keskust kujundama 1224. aastal).
/---/
Kuigi toomkool tegutses Tartus tõenäoliselt juba 13. sajandi keskpaigast, ei ole skolastikutest esialgu mingeid teateid.
/---/
Esimeseks teadaolevaks ülikoolis käinud Tartu vaimulikuks oli 1304. a. Bolognas immatrikuleeritud hilisem praost ja piiskop Engelbert von Dolen.
/---/
Tartu püsimine katoliku kiriku keskusena ja suure osa vaimulike õppimine vanameelsetes ülikoolides olid tugevas omavahelises seoses.
Teated immatrikuleerimisest on ainult üheks valdkonnaks ülikoolidega seotud andmestikust Tartu vaimulikkonna haridustaseme kohta. Teise osa teabest annavad teaduslike kraadide omanikke mainivad dokumendid.

Asukoht teoses
lk 238–245