Kas vaimustust saab meenutada? Miks ikkagi olid...

Miks ikkagi olid just muinsuskaitsepäevad need, millega rahvusvärvide väljatoomist seostatakse? Seepärast, et tollane keskne miiting toimus just omaaegsete (vahepeal oli nimi muudetud) ja ka praeguste Jaan Tõnissoni ja Julius Kuperjanovi tänavate ristumiskohal oleval platsil, Eesti Üliõpilaste Seltsi maja ees.

Asukoht teoses