„Akadeemilise elu“ õhkkond. Nüüd „akadeemilise elu“...

Nüüd „akadeemilise elu“ teisest aspektist, millel ei ole midagi ühist loengute ega õppekirjandusega.

Räägime palju kultuursest puhkusest ja tehtudki pole just vähe, aga ikka püsivad käärid vajaduste ja võimaluste vahel.

Niisuguse linna kultuurielu, kus üliõpilased moodustavad aktiivsema osa, ei tohi korraldada nõnda, et osa selle vaimseid nõudeid jäetakse arvesse võtmata. Mitmekesisust peaks olema palju rohkem, kui meil seni on olnud.
/---/
Üliõpilaselu on alati lõbus ning kütkestav; seegi on traditsioon. Mida mitmekesisem ning sisukam on puhkeaeg, seda tüütum ja vastuvõetavatum tundub näiteks purjutamine ja kõik muu, mida püütakse üliõpilaselust õigustatult välja tõrjuda. Tõrjumisjutust üksi on vähe. Midagi tuleb asemele pakkuda.
Teosest