Mälestusi Johannes Käbinist. Eesti Põllumajanduse Akadeemia...

Eesti Põllumajanduse Akadeemia tähistas 1976. aasta suvel asutamise 25. aastapäeva. Keskseks tähtpäevaürituseks oli pidulik koosolek akadeemia peahoones Riia tänaval.
/---/
Seda enam, et samal ajal tähistati veelgi auväärsemat tähtpäeva, 170 aasta täitumist kõrgema põllumajandushariduse andmisest Eestis. Esimene kõrgem põllumajanduslik õppeasutus Euroopas oli rajatud 1797. aastal Ungaris, tollasel Venemaal hakati aga kõrgharidusega põllumajanduse eriteadlasi õpetama 1806. aastal Tartu ülikoolis. Järgnesid Vana-Kuuste Põllumajanduse Instituut aastal 1834 ja Tartu Veterinaarkool (hilisem Veterinaarinstituut) 1848. /---/

EPA aula oli rahvast täis, nii et saalis ei leidunud ainsatki vaba tooli. Mitmekordne inimmüür palistas seinaääri, seisti vahekäikudes ja inimesed olid kogunenud ka pärani avatud saaliuste taha. /---/

Teaduslik konverents EPA tähtpäeva ja kogu Eesti põllumajandusliku kõrghariduse ümmarguse aastapäeva puhul peeti eraldi. Osa kutsutud külaliste jaoks lõppesid pidustused EPA rektori antud piduliku lõunasöögiga restoranis Kaseke. /---/

Eesti Põllumajanduse Akadeemia tähtpäeval osalemisele tuli ka järg. Nädal või kaks pärast seda käis Käbin koos abikaasaga Rüütlite kutsel väljasõidul Emajõel ja piknikul looduses. Tundub, et see oli pigem Ingridi ja Antonina kui Arnoldi ja Johannese algatus.
Teosest