Eesti ülikool Tartus. Linna langemisel põgenesid...

Linna langemisel põgenesid õppejõud ja üliõpilased, kuhu keegi sai ja soovis. Ülikooli varandusi, mida ära viia ei saadud, püüti peitmise abil venelaste käest päästa. Nii müüriti raamatukogu ja trükikoja sisseseaded rootsiaegse Maarja kiriku keldrisse, milline kirik (ja vist ka surnuaed) asunud praeguse ülikooli peahoone vasema tiiva – vastu Jakobi tänava algust – kohal. Säält toodi nad 1688. aastal, kui ülikool teist korda Tartus avati, uuesti päevavalgele.
Teosest