Peegel. Nii lähedalt nägin...

Nii lähedalt nägin ma teda alles Tartus, kui Holger, see kes töötab kunstimuuseumis ja on hästi riides, hoolimata sellest, et palka ta peaaegu vist ei saa, aga ta on naise kasulikult tööle pannud, ma nägin seda Skoblovskit koos Holgeriga ja nad olid just korraldamas mingit neetud oksjonit Ammende villas.
/---/
Me istusime Skoblovski ja Holgeriga kunstimuuseumi kohvikus, arutasime asja ja tegime ühe õlle. Varblane oli ka seal. /---/ Siis läks Skoblovski Holgeriga ära, Holger sibas tal kogu aeg kannul ja sebis midagi, mina läksin muuseumi Varblasega jooma.
Teosest
lk 41–42