Puhastustuli. Tali oli sel...

Tali oli sel aastal varajane ja kibe. Ta tuli tuisu ja tormiga, mattis maa lumehangedesse, tungis majaesistesse ja tegi asjata rünnakuid möödakäijatele, kes siblisid ülikoolilinna tänavatel, nina vaevalt välja ulatudes rasketest talvekasukatest.
/---/
Kui ta kõndis ülikoolilinna tänavatel, tundus see linn talle puurina ja majad kui ähvardasid kokku langeda ta muljutud hingele. Ta tundis ebamääraseid unistusi mingite kaugete maailmade järele ja kui ta silmad nägid vaid ülikoolilinna sasitud majasid ja kõveraid tänavaid, millel liikusid sitikatena autod ja kõlisesid lõbusad voorimehetilinad, ta ei leidnud rahu oma pulbitsevale hingele.
Teosest
lk 140–141