Mind armastab jaapanlanna. Võimsate paplite koha...

Võimsate paplite koha vaikselt pea kohal, paljudele taldadele süütuse kaotanud, kuid ikka veel puhasvalge lumi jalge all. Tartu võimsaim papliallee. Eesti suurim paplikatedraal. Kas oksakeste muldapistja oskas ette arvata nende pillavat vohamist Emajõest toidetud niiskel kaldavallil?

Inimfantaasia on tohutu jõud, väikene fantaasiasäde võib kasvada tegelikkuses kujuteldamatute mõõtmeteni. Paplirea väljamõtlemine tuli ilmselt muuseas igapäevaaskelduste käigus. Puid oli vaja istutada, kust neid võtta? Paplioksa muldapistmine on kevadisel kiirel ajal kõige käepärasem võte. Tehtigi nõnda. Võib-olla mõeldi sel päeval Tartus terve rida targemaid mõtteid, ülikoolitäie tarkade inimeste kõrgelennulisi mõtteid. Elama sellest Tartu päevast jäi aga ühe tundmatu aednikuselli ühelauseline mõttejupp.
/---/
Jõetagune papliallee aga annab endast teada Tartu linna mõjuva detailina. Ta paistab kätte isegi Tähtvere pargis kõndijale. Ladvarivi jätab valdava mulje, kui arstide intri neljanda korruse viieteistkümnenda toa aknast mõtlikult kaugusse vaadata...