Tartu romanss ehk lauake cut da end! Märtsipäike on oma...

Märtsipäike on oma jõngud kiired linna kohale laotanud. Räästavulinast kostab lootust ja ootust.
/---/
Jääpurikad ei ole ammu enam fallilised. Nad on uue, puhta elu nestekraanid. Maa ärkab. Hing ärkab. Süda ärkab.
/---/
Siit kõrgelt vaadates on see nagu raagus mets, kust punased katused ja tornid läbi kumavad. Approximately 100 000 inhabitants. 99 999 actually, for nau.
/---/
Mida nad teevad, kellega nad seda teevad, ja milleks. Kust ja kuidas. Kuhu ja kuhu. Labane. Ei huvita. /---/

Taevas sinetab. Hakid on raagus puudel. Puuoksad, vast lumetaagast vabanend, paenduvad elava mateeria koorma all. Kõigevägevama Koda heidab oma tarkusi täistuubitud kohalolus mustjaid varje. Öö hiilib.

Teosest
lk 178–179