Pirgu mälukillu arhiiv. 1944. aasta augustis...

1944. aasta augustis taganes koos väega Riia alla ja küsis end siis vabaks, et Tartu alla tagasi minna. Ta asus teele 23. augustil ja jõudis kohale mäletatavasti 25. augustil. Linn oli tühi ja põles. Kuskilt ilmus veel üks temasarnane, kuskilt varemeist keegi hull tulistas. Polnud kellegi vastu ega kellegagi koos Tartut kaitsta. „Mina andsin selle linna käest,“ ütles ta mingi imeliku pooliku tooniga. Ajaloolaste andmeil käisid linna lähedal ägedad lahingud. Eesti korpus oli veel kaugel, Emajõgi forsseeriti septembris.
Teosest