Seesama jõgi. Pääle Lauluisa oli...

Pääle Lauluisa oli ka teisi uusi sambaid – Pirogov ja Burdenko. Need sambad pidid tähistama eesti ja vene rahva ajaloolist sõprust, olema ülikoolilinna tänuavaldus suure naaberrahva suurtele poegadele, kes on siin töötanud ja linnale kasu ning kuulsust toonud. Mida olulist tegi Pirogov, ta hästi ei teadnud, Burdenkoga oli teine lugu. Burdenko oli teinud terveks vanaema, kui too noore naisena selgrootiisikuses oli.

Teosest
lk 246