Peatükke eesti rahva esoteerilisest ajaloost. Tuleb öelda, et...

Tuleb öelda, et Toome all magava jumala unest sõltub Tartus ja terves Eestis (ning kuna Eesti on Maa energeetiline keskpunkt, siis terves maailmas) õige palju. Nii oli Nõukogude aja viletsus suuresti tingitud sellest, et jumal Toome all nägi halbu unesid. Kui Toome haiglates töötavatel sala-kukkurmeedikutel õnnestus süstida talle veeni teatud psühhotroopseid aineid, mis muutsid ta uned meeldivamaks, algasid Eestis ja terves Nõukogude Liidu mõjusfääris paremad ajad, mida tuntakse ka Hruštšovi sula nime all. Jumala unenägude mõjutamise tehnikad on aastakümnetega arenenud ja selle tulemused – Eesti tagasivõidetud iseseisvus – on kõigile silmaga näha.
Teosest
lk 316–317