Must raamat. Hämardunud taeval, millest...

Hämardunud taeval, millest lai vööt majakatuste vahelt paistis, säras koonusekujuline valguspunktide kogumik. Kohe süttis selle kõrvale teine ja kolmas. Samal ajal hakkas õhualarmi sireen kuski kaugemal undama. Mõne sekundi pärast alustas teine sireen lähemal madalalt ja kõrgenes kiiresti, kuni täitis oma võnkuva huilgamisega toa. Veidi hiljem kostsid kauged tumedad tümahtused ja siis hakkas õhutõrje hakkima. Sekka kostsid raske flaki lühikesed, õhku võbisema panevad seeriad.
/---/
Tööstuse tänaval põles see väike madal maja, mis asus sealsamas vastu Vabriku tänavat, juba laustules. Inimesed jooksid kuhugi või kandsid majadest asju välja. Mõnes kohas pilluti kraami läbi akende tänavale. /---/

Pärdijaak ja Raudjalg ruttasid risti üle Näituse tänava. Siin polnud tulikahjusid. Selja taga aga põles mitu maja ja suitsu kandus tuulekeerisega siiagi. Pea kohal põrisesid lennukid. Õhutõrje tulistas endise ägedusega, eemal plahvatasid pommiseeriad, otseses ümbruses aga pomme ei langenud.

Asukoht teoses
lk 290–292