Lood unustatud Tartust. Linnamüüri kogupikkus oli...

Linnamüüri kogupikkus oli kaks kilomeetrit. Võimsa maakividest ja tellistest vähemalt üheksa meetri kõrguse ringmüüri paksus ulatus kohati enam kui kahe meetrini. Linnamüüri tornide ja väravate arvu kohta on erinevaid andmeid, valdavalt arvatakse tornide arvuks 27, neist kuni üheksa olid väravaga, kuid pakutud on ka 20 torni koos viie kindlustatud väravaga.
/---/
Uspenski kiriku ning 1936. aastal Tartu legendaarse arhitekti Arnold Matteuse ja Karl Burmani projekti järgi ehitatud Eesti Panga, nüüdse haridusministeeriumi hoone (Munga 18) vahelt algab praegu 125-meetrine lõik, kus vana linnamüür on kõige paremini säilinud. Lagunevat müürijuppi on viimastel kümnenditel osaliselt restaureeritud.
Asukoht teoses