Lood unustatud Tartust. Keskajal paiknes Jaani...

Keskajal paiknes Jaani kiriku vastas Rüütli ja Magasini tänava vahel veel üks väike pühakoda – õigeusu Nikolai kirik. See Pihkva kaupmeestele kuulunud kirik sai kannatada pildirüüstes 1525. aastal. Kirik korrastati ja oli hiljem Poola ajal jesuiitide käsutuses, kuid 1613. aastaks oli pühakoda taas varemetes. Pärast Tartu langemist venelaste kätte 1704. aastal rajati sinna ajutine õigeusu kirik, mis hävis samal sajandil Tartu suurtulekahjus.

Jaani kiriku vastas Jaani tänav 8 asub aga ümberehitatud keskaegne aadlielamu, mis 1640. aastatel kohandati ülikooli peahooneks. 1766. aastal sai sellest kohtuhoone ja vangla. Arestimaja oli seal kuni 1990. aastate lõpuni. Praeguseks on vana maja põhjalikult restaureeritud.

Asukoht teoses