Ühe sirge mehe elukäik. Tartu reaalkool oli...

Tartu reaalkool oli üks esimestest uut tüüpi ja uute õppekavadega asutatud koolidest, mis uue aja nõuetele rohkem pidid vastama kui humanitaargümnaasiumid. Kuna viimastes suurt rõhku pandi klassikalise hariduse andmisele, järjelikult vanade keelte õpetamisele, olid reaalkoolides esiplaanile nihutatud uuemad keeled – vene, prantsuse ja inglise keel, matemaatika ja loodusteadus. Õppekeeleks oli saksa keel, sunduslikud vene ja prantsuse keel, fakultatiivsed inglise ja ladina keel, mida väikese erimaksu eest võimalik oli õhtupoole päeva kaks-kolm tundi nädalas erigruppides kaasa õppida. Õpetajate koosseis oli minu tolleaegse ja ka praeguse arusaamise järgi hea ning ajakõrgusel, komplekteeritud vilunud, kõrgema haridusega pedagoogidest.

Asukoht teoses