Tartlaste meenutusi ajas. Linnaliikluse korraldamise seisukohast...

Linnaliikluse korraldamise seisukohast on olulised sillad. Viimaste aastakümnete jooksul on Tartus valminud viis silda: 1981. aastal Sõpruse sild (transpordisild), 1993. endise Vabadussilla kohale ehitatud jalakäijate sild, 1996. endise pontoonsilla kohale rajatud Kroonuaia sild (samuti transpordisild), 2003 Soola ja Paju tänava pikenduste kohal valminud Turusild (jalakäijatele) ning 2015. aastal ehitatud Ihaste sild. Lisaks on tõsiselt tegeldud ka sildade ümberehitus- ja restaureerimistöödega.
Teosest