Tartlaste meenutusi ajas. Linna rikkalikust aja-...

Linna rikkalikust aja- ja kultuuriloost on pärit sümbolid Tartu kui Hansalinn, Liivimaa keskus, ülikoolilinn, laulupeo sünnipaik, Eesti rahvusliku ärkamise häll. Taolisel ajaloolisel põhjal ja loomingulises miljöös ongi sündinud unikaalne kultuurimärk – Tartu Vaim.

Tartu Vaimu mõistmiseks on vaja tunnetada tartlaste vaimsust, noorusvärskust, loomingulist õhustikku, aga ka ajaloolist linnaosade aguliromantikat. Dokumentides märgitakse, et XIX sajandi lõpul olevat Tartu Vaim väge täis olnud, kuna just Tartu andis nii Eesti poliitilisele, kultuurilisele kui ka majanduslikule elule uue arengu. Andis rahvale ka usu ja kindluse vajalikeks tegudeks, rajas tulevikuks vajalikke asutusi, viis läbi üritusi, mis olid uhkuseks tervele Eestimaale. /---/

Nüüdseks näib Tartu Vaim väsinuna ning tema asemel troonile pääsenud populism on jõudnud meie poliitikas enneolematule tasemele.
Asukoht teoses