Tartlaste meenutusi ajas. Arvestades Tartu linna...

Arvestades Tartu linna vanust, omapärast looduslikku asendit ja vanalinna põhiplaani, linna ajalugu ning suurt kultuuriloolist väärtust, kuulutati kogu Tartu vanalinna territoorium Eesti NSV Ministrite Nõukogu otsusega 19. veebruarist 1973 riiklikuks kaitsealaks. Kaitsetsooni piirab Kroonuaia tänav, Toome ja Vallikraavi tänav, Kauba tänava mõtteline joon kuni Emajõeni, Emajõgi kuni Kroonuaia tänavani.

Teosest