Reis Läänemere provintsides. Eestlaste lauluselts kannab...

Eestlaste lauluselts kannab Vanemuise nime. Vanemuine (soome Väinämöinen) on vanarahva uskumuse järgi laulujumal, seepärast pidas Vanemuise selts kõige sobivamaks soovitada laulupeo korraldamist. Samuti võis kogu maa pidupaigana kõne alla tulla ainult Tartu, sest see on Eesti muistne laululinn ja kogu Liivimaa haritlaste, iseäranis aga eesti haritud meeste kasvulava. /---/

Äsja astusid pidulised välja Maarja kirikust, kus 800 lauljat õpitud laule esmakordselt üheskoos esitasid Valga seminari õpetaja Saebelmani (keda Kunileidi nime all luuletaja ja laululoojana kõrgelt austatakse ja armastatakse) juhtimisel.
Asukoht teoses