Kõhkleja Bernard. Kõhkleja Bernardi iseloom...

Kõhkleja Bernardi iseloom on sedavõrd vastuoluline ja mitmetahuline, et enamasti ei tea Bernard isegi, mis omadused temas kõik peituda võivad. /---/
Kuid juba esimesel tänavanurgal, Oa ja Kroonuaia ristumispunktis, jõuab kõhklus talle järele. /---/
Ja Bernard seitsmendat aitamas Lembit Kurvitsal Raekoja nurgal laulmisega raha kerjata.
Ja Bernard viieteistkümnendat ühes Rüütli tänava kohvikus kohupiimakorpe sisse vohmimas.

Teosest