Kõhkleja Bernard. Kõhkleja Bernardi iseloom...

Kõhkleja Bernardi iseloom on sedavõrd vastuoluline ja mitmetahuline, et enamasti ei tea Bernard isegi, mis omadused temas kõik peituda võivad. /---/

Kuid juba esimesel tänavanurgal, Oa ja Kroonuaia ristumispunktis, jõuab kõhklus talle järele.

/---/

Nõnda võime Bernard esimest kella poole nelja ajal tõesti näha Emajõe ääres parte toitmas, Bernard teist zooloogiamuuseumis topiseid uudistamas ning Bernard kolmandat oma nooruspäevade armastuse pool vanu fotosid vaatamas.

/---/

Ja Bernard seitsmendat aitamas Lembit Kurvitsal Raekoja nurgal laulmisega raha kerjata.

Ja Bernard viieteistkümnendat ühes Rüütli tänava kohvikus kohupiimakorpe sisse vohmimas.

Asukoht teoses