Kohvijoomine ja kohviku loomine. Meie aga loeme...

Meie aga loeme meeleolu paremaks mõistmiseks kunstnik Johannes Einsildi sõjaväelisel juurdlusel antud tunnistust (Einslid teenis soomusrongide diviisi staabis).

„26 Novembril s.a. õhtul olin mina „Vanemuises”, kuulsin kui vilistadi ja munadega näitelavale pilluti edenduse aeg, aga isiklikult mina ei vilistanud ega ka mitte munasid ei pildunud. Peale selle eesriie lasti maha [---] osa publikumist tungis kunstnikutele Vabe’le ja Alle’le kallale süüdistades neid vilistamises. [---] Kunstnikud saivad nende ja teiste poolt trepist alla visatud. Seda nähes läksin mina puffetisse teed jooma. Vahe peal all koridooris suurt lärmi kuuldes läksin mina koridoori ja nägin et üleval pool tähendatud ohvitserid ja veel mõned eraisikud ja sõdurid ollivad kunstnik Alle ümber ja tahtsivad teda võimuga üles saali viia [vilistajaid taheti lavale häbiposti üles rivistada], mind nähes pööras minu poole üleval pool tähendatud al. Kapten ja ütles „vat veel üks Siuru” [---] ja haaras minul käest kinni, et mind ülesse viia, mina tõmbasin enda lahti, palusin teda viisakam olla ja pöörasin selja ja läksin puffeti teed jooma.”
Asukoht teoses