French ja Koulu. Ma jõudsin puust...

Ma jõudsin puust majade juurest kohta, mida võiks vist nooblimaks rajooniks pidada, siin kõrguvad – jah, just nimelt kõrguvad on kohalikus mõistes õige sõna – kolmekorruselised kivielamud, milles elavad rikkad kaupmehed, ja siin on ka suurlähetiste Majad. Novgorodi Maja, Ladina Maja, Frangi Maja, Brandenburgi Maja. Maju neli ongi, ülejäänud on kas Rävalis või Pärunas, kus neil ka midagi teha on. Vaid kõige vanemad ja lugupeetumad kojad on oma Majad ehitanud Tarbatusse, nii olla väärikas, siin on Maalinn, siin on ohvrikivi ja siin käib koos Maavalla Vanematekogu.

Asukoht teoses