Inglite keel. Siin arhiivis olid...

Siin arhiivis olid vanad ja laiad trepid, mis tõusid aeglase väärikusega, madalate astmete kaupa. Sada aastat tagasi, kui maja ehitati, ei olnud oluline ehitusalust pinda efektiivselt kasutada, vaid tuli luua imposantne ruum, kus inimesed tajuksid, et hoone ei ole tehtud niisama, vaid asja pärast. Astmed olid tuhandetest jalgadest kulunud, pöörangute peal oli näha ornamenteeritud metallvõresid, kust oli kogu selle ehitise ajaloo jooksul ruumidesse imbunud keldris peidus oleva kerise soojus. Katlakütja tegi talviti iga päev tule suure lõõri alla ja soe õhk pääses ruumidesse seina sees olevate aukude kaudu. Mõned aastad tagasi, kui arhiivi paigaldati seinu lõhkudes uued radiaatoritorud, oli see hüpokaustsüsteem veel täiesti töökorras. Tundus, et radiaatorid ei suutnud kõrgete lagede ja suurte akendega ruume talvel korralikult ära kütta, aknapragudest imbus külma, ruutudele ilmusid jäälilled.
Teosest
lk 52–53