Arstile jääb valu. Labane trükiviga võis...

Labane trükiviga võis rikkuda kogu kaitsmise, sest tol ajal toimus väitekirja kaitsmine avalikult ülikooli aulas. Sinna oli aga voli tulla ja küsimusi esitada kõigil, sealhulgas ka keelemehel Villem Ernitsal, kes oli dissertantide üldtuntud hirm. Minu väitlemise päeval oli tal õnneks muid tegemisi ja mu oponendid olid heasoovlikud.
Asukoht teoses