Ära. Jaamast all-linna poole...

Jaamast all-linna poole sammuv Enn satub loengutele kiirustavate tudengite voolu. Tartu, Emajõe Ateenaks ja muusalinnaks kutsutu, on tegelikult tüdrukute linn ja paljuräägitud Tartu vaim pole muud kui pisut vistrikuline, paksuvõitu uudishimulik neiu-filoloog. Siis on siin veel palju puulobudikke ja katkisi tänavaid ning ülalt linnast võib tähelepanelik vaatleja näha lennukite helkivaid sabu teispool jõge. Kui Enn siia omal ajal õppima tuli, polnud ajendiks mitte niivõrd vana ülikool, tüdrukud või vene pommituslennukid, kui just katkiste tänavate äärsed puumajad.

Asukoht teoses
lk 36–37