Vanemuise draamarepertuaar aastail 1985–2009. Vanemuise positsioon on...

Vanemuise positsioon on Eesti teatrimaastikul kogu aeg olnud eriline. Tegemist on nn kombinaatteatriga, kus tegutsevad nii muusika-, balleti- kui draamatrupp. Ühelt poolt on sellise teatri juhtimine ja majandamine kindlasti väga keeruline, teisalt pakub selline kooslus lisavõimalusi majasiseseks koostööks, integreeritud projektide ja lavastuste loomiseks, ilma et peaks vastavaid lisajõude kuskilt väljastpoolt juurde otsima. Tallinna teatritel on võimalus keskenduda konkreetsemalt oma nö valitud suunale, anda teatrile repertuaari kaudu oma kindel nägu /---/.

Vanemuine on alati pidanud arvestama kõigi kohalike publikurühmadega: laste, noorte, komöödiahuviliste, tõsise repertuaari austajatega jne. Arvestada tuleb ka Tartu kui akadeemilise linnaga, kus tänu Tartu Ülikoolile moodustavad omaette nõudliku publikurühma õppejõud ja tudengid. Lisaks sellele oli Vanemuisel kui Lõuna-Eesti regionaalteatril nõukogude ajal suur teeninduspiirkond.