Friedebert Tuglase novelliauhinnaga premeeritud töid 1976–1980

Selle allikteose katkendid: