Eesti nüüdislüürika

Selle allikteose luuletused:

Noor-Eestile lk 165
Tartu oktoober lk 173–180
Tartu valgel ööl lk 26–27