Ammukaar, II

Selle allikteose luuletused:

Tartu varemeil lk 175–176