Lambajalg

pärisnimega Ella Sepp, vana Tiigi ühiselamu koristaja 1960ndatel aastatel