Detsembripäike, II. Dekoreeritud jumalad

Selle allikteose katkendid: