Töölismaja, Riia 60. Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 23. aastapäev 1940. a