TRÜ. Tartu Riiklik Ülikool, 17. juuni 1983 (nr 20)