Tartu Kunstimuuseumi endine hoone Vallikraavi tänavas 26.03.2019