Piibutubakas, esimene raamat. Erwini võrrand

Selle allikteose katkendid: