Supilinna armastajad, I. Ülikoolis oli täna…

Ülikoolis oli täna palgapäev. Kõik professorid, dotsendid, õpetajad, vanemõpetajad ja lihtsalt lektorid, aga ka aednikud, autojuhid, koristajad, insenerid ja muu teenindav personal sammus nagu üks mees majandushoone poole. See kolmekorruseline kivimaja asus Kingissepa tänava kurvis, otse tuubikumi vastas ja Toomemäe nõlva all.

Majandushoone treppidel ja teise korruse suures saalis keerles kaks pikka järjekorda, mis viimaks jõudsid pisikeste trellitatud luukideni paksus seinas, mille taga pisikeses komkas istusid kaks kibekiirete kätega kassapidajannat, kes lugesid raha ja andsid selle pärast allkirja võtmist inimesele, kes oli kaua sabas seisnud. Samas ruumis seisis veel sinises valveteenistuse mundris püssimees, karabiin õlal, kaitstes raha ja kassiire.

Üks luuk oli õppejõudude jaoks, sealt anti paksemaid patakaid, teine teiste teenistujate jaoks, sealt maksti näljakopikaid.

Teosest